Web Developer Θεσσαλονίκη

Γεια σας είμαι ο

Άρης Κώττιας

Είμαι Web Developer.

Είμαι ένας Web Developer στη Θεσσαλονίκη και αυτή είναι η προσωπική μου σελίδα. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μένα καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μου. Γλώσσες προγραμματισμού όπως C, Java, Javascript και PHP με ώθησαν να ασχοληθώ πιο σοβαρά με τον προγραμματισμό. Σήμερα, εστιάζω περισσότερο στο front-end, καθώς ασχολούμαι με ηλεκτρονικά καταστήματα, ιστολόγια και εφαρμογές διαδικτύου. Να είστε όμως σίγουροι ότι το back-end δεν με τρομάζει. Στην πραγματικότητα, όποτε εμφανίζεται η ευκαιρία, γεμίζω τη προγραμματιστική μου μέρα με ερωτήματα sql, ατελείωτες ώρες αποσφαλμάτωσης και πολλές συναρτήσεις.
Ένας developer στην καθημερινότητά του, ασχολείται με τα παρακάτω.

Front Εnd developer: Αναπτύσσει το τμήμα της εφαρμογής το οποίο βλέπει κι αλληλεπιδρά ο χρήστης.

Back Εnd developer: Αναλαμβάνει το κομμάτι της εφαρμογής που αποθηκεύει τις πληροφορίες, διαχειρίζεται τον server και υλοποιεί τη λογική της εφαρμογής.

Web Developer: Front End + Back End developer.

Push, Pull: ‘Σπρώχνω’ τον κώδικα που έχω γράψει από τον υπολογιστή μου σε ένα αποθετήριο κώδικα, και ‘τραβάω’ των κώδικα των συναδέλφων από το αποθετήριο στον υπολογιστή μου.

IDE (Integrated Development Environment): Λογισμικό κατάλληλο για την ανάπτυξη προγραμμάτων στον υπολογιστή.

Design patterns: Αποδεδειγμένα καλές λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν συχνά, ώστε ο developer να μην ανακαλύπτει ξανά τον τροχό.

301, 401, 501… : Κάποιες φορές εμφανίζονται αντί της σελίδας στον browser. Ο κάθε αριθμός συμβολίζει και κάτι διαφορετικό και είναι ενδεικτικός του προβλήματος που υπάρχει.

Agile methodologies: Ένα σύνολο από κανόνες κι εργαλεία που προωθούν τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη του έργου (από τον πελάτη μέχρι τον tester), τις καλές πρακτικές που θα χρησιμοποιηθούν στο τεχνικό κομμάτι της εφαρμογής, και την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των μελών σε πιθανές αλλαγές του αρχικού πλάνου.

API (Application Programming Interface): Απλός και γρήγορος τρόπος για να επικοινωνούν οι εφαρμογές μεταξύ τους.

Pasta theory: Θεωρία που αναφέρει πως ο κώδικας μιας εφαρμογής μοιάζει είτε με σπαγγέτι (‘μπλεγμένος’, δύσκολο στο να κατανοηθεί και να συντηρηθεί), είτε με λαζάνια (σχετικά δομημένος σε επίπεδα, αλλά δύσκολο να αλλάξει κάτι χωρίς να χαλάσει κάτι άλλο), είτε με ραβιόλια (κάθε κομμάτι κώδικα είναι ξεχωριστό και αυτόνομο).

Σχετικά με μένα

Services

UI

The user interface, is what the user sees and interacts with. It is a combination of programming, aesthetics and animations.I ensure that each website loads fast and renders correctly in all modern browsers and screen resolutions.I use all latest technologies such as HTML5, CSS3 and JavaScript with optimized code along with semantic markup and social media integration that combined, allow the visitor to interact and share. Optimizing a website for search engines (search engine optimization – SEO) is quite technical but a crucial tool of internet marketing as we create conditions for better ranking in search results.

UX

The term UX describes the user experience or in other words the user’s behaviors, actions and engagement when visiting a website. Lab21 creates eye-catching websites that are practical, user friendly and easy to navigate. This way the user gets more comfortable and interacts with the site while finding easily the information needed.

RESPONSIVE DESIGN

Responsive Web Design is a web design approach aimed at crafting sites to provide an optimal viewing experience – easy reading and navigation with a minimum of resizing, panning, and scrolling – across a wide range of devices.So the website’s layout and its elements adapt to the viewing environment and change their size in order to fit the user’s screen.Since the same website can be viewed by all devices there is no need for implementing different versions of the same website for various devices such as a mobile version.Using this technology, a website can be viewed in all devices, including tablets and mobiles, in all screen resolutions.In today’s world of smart phones and tablets responsive design is dominating the internet.

BACK END

The back end is the part of the system that is not accessible to visitors, but only to the system administrators, who can use it in order to change the website’s texts and content.Examples of it is the CMS (Content Management System), WordPress control panel and an e-shop control panel where the administrator/owner can manage the content but also the products or the orders made by the website’s clients. I specializes in all mentioned control panels but also has its own CMS system that is fully scalable and adaptive to the client’s needs.

E-COMMERCE E-SHOP

An e-shop is a marketplace for selling products and can be business-to-consumer or business-to-business. E-commerce solutions require excellent user experience and expert technical solutions in order to look great but also achieve conversions. I create e-shops, usually based on WordPress, one of the most popular and robust platforms. We customize the final site and make the front end according to the design and client’s needs without using any templates.

WEB-BASED APPLICATIONS

A Web-based application refers to any program that is accessed over a network connection using HTTP, rather than existing within a device’s memory and run through a Web browser. An example could be a hotel management system or even a CMS. I can create a custom web app according to the specifications and brief given by the client.

Work Process

DISCOVER

IDEA

DESIGN

DEVELOP

TEST

LAUNCH

portfolio

Vikas Parking

Amperiadis

Βιογραφικό

WORK HISTORY

01/11/2017-Present

Full Stack Web Developer

18-24 Travel

01/02/2016-31/10/2017

Web Developer

Itrust

Itrust is a digital marketing agency based in Thessaloniki with in-house development department. This department create elegant, conversion-optimized websites, e-commerce sites and web apps, always delivering top of the line products. At first i was working as a Junior Front end Developer but nowadays I developed to a Full Stack Developer

EDUCATION

2015

IT Skills in Proficiency

University Of Cambridge

01/10/2014-Present

Department of Applied Informatics

University Of Macedonia

2010-2014

High School

1st High School of Evosmos Thessaloniki

Degree: 17.1

2010

Lower Certificate of Competency in English

University of Michigan

Coding Skills

PHP

Node.js

React.js

Angular.js

Angular 2+

MySql

MongoDB

Firebase

WordPress

HTML5

CSS3

SCSS

jQuery

GIT

Material Design

Bootstrap

Επικοινωνία

Reach Me

based in Thessaloniki, GREECE

ariskot14@gmail.com

Freelance Available

Drop Me A Line